แพ็คเกจทัวร์
วีดีโอท่องเที่ยว
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ให้บริการเช่ารถตู้ พร้อมคนขับ สำหรับท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา ตีกอล์ฟ รับ-ส่งรายวัน วิ่งงานประจำ
บริการเช่ารถตู้เอ็นจีวี เป็นรถตู้รุ่นใหม่ รุ่น VVT-I สามารถใช้ได้ทั้งระบบก๊าซเอ็นจีวี และระบบน้ำมัน
ที่ได้รับมาตรฐานจากศูนย์เอ็นจีวีคาร์เซ็นเตอร์ ความปลอดภัยดีเยี่ยม
เป็นรถประหยัดเชื้อเพลิง เพียง กม.ละ 1 บาท เท่านั้น ภายในรถตู้กว้าง พร้อมเครื่องเสียง ทีวี แอร์เย็นฉ่ำ
รถรับจ้างเข้าลาว เช่ารถตู้เข้าลาว รถตู้ที่พาเที่ยวในประเทศลาว เราเปิดให้บริการแล้ว
ข้อมูลทั่วไปหนองคาย สถานที่ท่องเที่ยวหนองคาย ที่พักหนองคาย ร้านอาหารหนองคาย การเดินทางไปหนองคาย แผนที่หนองคาย
คำขวัญ จ.หนองคาย

วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย - ลาว

เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดหนองคาย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ข้อมูล

หนองคาย เมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป . ลาว ) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาวเชื่อมระหว่างสองประเทศ ประวัติศาสตร์ของเมืองหนองคายเริ่มต้นเมื่อกว่า ๒๐๐ ปีเศษ พื้นที่บริเวณริมฝั่งโขงนี้เดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมืองเล็ก ๆ ๔ เมือง คือ เมืองพรานพร้าว เมืองเวียงคุก เมืองปะโค เมืองไผ่ ( บ้านบึงค่าย ) ปัจจุบันยังพบซากโบราณสถานอยู่ตามวัดต่าง ๆ ริมแม่น้ำโขงบนเส้นทางท่าบ่อ - ศรีเชียงใหม่ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์ผู้ครองนครเวียงจันทน์ได้ตั้งตนเป็นกบฏ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาราชเทวี ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ โดยมีท้าวสุวอธรรมา ( บุญมา ) เจ้าเมืองยโสธร และพระยาเชียงสา เป็นกำลังสำคัญในการช่วยทำศึกจนได้รับชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯให้ท้าวสุวอขึ้นเป็นเจ้าเมือง โดยจัดตั้งเมืองใหญ่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคอยควบคุมพื้นที่และเลือกสร้างเมืองที่บ้านไผ่ แล้วตั้งชื่อเมืองว่า หนองคาย ตามชื่อหนองน้ำใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง
จังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๖๑๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๗ , ๓๓๒ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงมากที่สุดเป็นระยะทาง ๓๒๐ กิโลเมตร เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและประมงน้ำจืด ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งลาวได้โดยสะดวก มีวัดวาอารามและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ โรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย หลากหลายไปด้วยอาหารและสินค้าของฝาก ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนเมืองริมโขงแห่งนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทย - ลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเลย
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
ท่าบ่อ ๔๒ กิโลเมตร
โพนพิสัย ๔๕ กิโลเมตร
ศรีเชียงใหม่ ๕๗ กิโลเมตร
ปากคาด ๙๐ กิโลเมตร
โซ่พิสัย ๙๐ กิโลเมตร
สังคม ๙๕ กิโลเมตร
บึงกาฬ ๑๓๖ กิโลเมตร
ศรีวิไล ๑๖๓ กิโลเมตร
บุ่งคล้า ๑๘๑ กิโลเมตร
พรเจริญ ๑๘๒ กิโลเมตร
เซกา ๒๒๘ กิโลเมตร
บึงโขงหลง ๒๓๘ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสระใคร ๒๖ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอรัตนวาปี ๗๑ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ ๗๑ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก ๗๗ กิโลเมตร
ระยะทางจากหนองคายไปจังหวัดใกล้เคียง
อุดรธานี ๕๑ กิโลเมตร
เลย ๒๐๒ กิโลเมตร
สกลนคร ๒๑๐ กิโลเมตร
นครพนม ๓๐๓ กิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทาง ๖๑๕ กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคาย ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต ๒ ( จตุจักร ) โทร . ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ - ๖๖ หรือ www.transport.co.th นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชน เช่น ๔๐๗ พัฒนา โทร . ๐ ๒๙๙๒ ๓๔๗๕ - ๘ , ๐ ๔๒๔๑ ๑๒๖๑ ชาญทัวร์ จำกัด โทร . ๐ ๒๖๑๘ ๗๔๑๘ , ๐ ๔๒๔๑ ๒๑๙๕ บารมีทัวร์ โทร . ๐ ๒๕๓๗ ๘๒๔๙ , ๐ ๔๒๔๖ ๐๓๔๕ เชิดชัยทัวร์ โทร . ๐ ๒๙๓๖ ๐๒๕๓ , ๐ ๔๒๔๖ ๑๐๖๗
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ - หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร . ๑๖๙๐ , ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔ , ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ หรือ www.railway.co.th
เครื่องบิน นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบิน จะต้องไปลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก ๕๑ กิโลเมตร
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ . การบินไทย กรุงเทพฯ โทร . ๑๕๖๖ , ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐ , ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หนองคาย โทร . ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๙๒ หรือ www.thaiairways.com
การเดินทางภายในจังหวัด
นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถเช่าของบริษัทนำเที่ยวซึ่งมีมากมายในตัวเมือง หรืออาจใช้ บริการรถสามล้อเครื่องที่เรียกกันว่า สกายแล็ป ไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในตัวเมืองและใกล้เคียง เช่น ตลาดท่าเสด็จ วัดโพธิ์ชัย ศาลาแก้วกู่ และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
จากสถานีขนส่งหนองคาย มีรถโดยสารสายหนองคาย - เลย วิ่งผ่านอำเภอ ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สังคม และอำเภอ เชียงคาน ของ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง ในอำเภอเหล่านี้ จะมีที่พักแบบเกสต์เฮาส์สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
การเดินทางระหว่างจังหวัด
นอกจากรถโดยสารสายหนองคาย - กรุงเทพฯแล้ว จากสถานีขนส่งหนองคายยังมีบริการรถโดยสารสายหนองคาย - ระยอง ( มีทั้งรถปรับอากาศและธรรมดา ) รถธรรมดาสายหนองคาย - เลย หนองคาย-นครพนม และหนองคาย - อุดรธานี ติดต่อสถานีขนส่งหนองคายโทร . ๐ ๔๒๔๑ ๑๖๑๒ ส่วนรถไฟมีรถออกจากสถานีหนองคายไปยังอุดรธานี ขอนแก่น และกรุงเทพฯ วันละ๓ เที่ยว ติดต่อสถานีรถไฟหนองคาย โทร . ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๘๒

สถานที่ท่องเที่ยว จ.หนองคาย

- ขั้นตอนการทำเอกสารข้ามไปยังประเทศลาว ไม่ยากอย่างที่คิด ทำเป็นครั้งแรกก็ไม่ต้องกลัวแบบว่าชิว ชิว
อำเภอเมือง
- วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส
- เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดหนองคาย
- ศาลากู่แก้ว วัดแขก
- ศาลหลักเมืองหนองคาย
- พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- พระธาตุบังพวน
- อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
- ท่าเสด็จ
- ตลาดค่ำหนองคาย ตลาดมืดหนองคาย
- พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ำ
- หาดจอมมณี
- สะพานมิตรภาพไทย ลาว
- บึงหนองคาย
อำเภอท่าบ่อ
- หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ
- หมู่บ้านทำยาสูบ
- หมู่บ้านทำแผ่นกระยอ
อำเภอโพนพิสัย
- ตลาดมิตรภาพไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขง
อำเภอศรีเชียงใหม่
- วัดอรัญบรรพตพระสุธรรมเจดีย์
- วัดหินหมากเป้ง
- น้ำตกวังน้ำมอก
อำเภอสังคม
- วัดถ้ำศรีมงคล (วัดถ้ำดินเพียง)
- น้ำตกธารทิพย์
- น้ำตกธารทอง
- วัดผาตากเสื้อ
กิ่งอำเภอสระใคร
กิ่งอำเภอรัตนวาปี
- ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย
กิ่งอำเภอเฝ้าไร่
กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก

 
ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ เต็นท์ จ.หนองคาย คลิ๊กที่นี่
ร้านอาหารหนองคาย ร้านของฝากหนองคาย คลิ๊กที่นี่
 
รวมกระทู้เรื่องเล่าประสบการณ์การเดินทาง
เที่ยวทวาย ก่อนทวายจะเปลี่ยนไป dawei original tour หน้า 2 (โดย anna)
เที่ยวทวาย ก่อนทวายจะเปลี่ยนไป dawei original tour (โดย anna)
จากหลวงพระบาง ถึงซำเหนือ from luangprabang to xamneua หน้า 2 (โดย anna)
จากหลวงพระบาง ถึงซำเหนือ from luangprabang to xamneua (โดย anna)
ดำน้ำเกาะทะลุ ชิมไวน์ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ วินยาร์ด (โดย anna)
ทริปง่าย ๆ เที่ยวเมืองไพลิน ใครไม่เคยไปต้องติดตามสนุกแน่นอน หน้า 2 (โดย anna)
ทริปง่าย ๆ เที่ยวเมืองไพลิน ใครไม่เคยไปต้องติดตามสนุกแน่นอน (โดย anna)
มอเตอร์ไซค์เขมรเอนกประสงค์ (โดย anna)
เปิดเส้นทางท่องเที่ยวสวนผึ้งแห่งใหม่ ไปที่ตลาดการค้าชายแดนไทยพม่าช่องตะโกบน (โดย anna)
แบ็คแพ็คเที่ยวพระตะบอง เมืองท่องเที่ยวระดับต้น ๆ ของกัมพูชา Battabang Travel 2 (โดย anna)
 

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com